Zakon o parničnom postupku službeni list sfrj

srednji tečaj hnb arhiv
školski pribor akcija
narodni radio nagradna igra 2018
dolenjske toplice akcija
padezi kontrolni za 5 razred
sportina popust
mahjong igrice
labinstina login
nestle nagradna igra tommy dobitnici
antikorupcija mislav kolakušić

GPPNet - Zakon o parničnom postupku - promjene pravnog propisa

zakon o parničnom postupku službeni list sfrj
ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU - pročišćeni tekst - SL SFRJ 4/77, 36/77, 36/80, 69/82, 58/84, 74/87, 57/89, 27/90; NN 26/91, 34/91, 53/91, 91/92, 58/93, 112,99, 88/01, 118/03 D I O P R V I OPĆE ODREDBE Glava prva OSNOVNE ODREDBE Članak 1. Ovim se Zakonom uređuju pravila postupka na temelju kojih sud raspravlja i odlučuje u

Izbor starih propisa - Restitucija

zakon o parničnom postupku službeni list sfrj
Zakon o izvršnom postupku FBiH, član 166. Zakona o parničnom postupku („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 58/03, 85/03, 74/05 i 63/07). U tom slučaju tražilac izvršenja može podnijeti rješenje o izvršenju na pokretnim stvarima svakom stvarno nadležnom sudu na čijem području se nalaze stvari izvršenika, sa

Zakon o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja

Odredba člana 412. st. 3. do 5. Zakona o parničnom postupku (Službeni list SFRJ, br. 4/ 77, 36/ 80 i 69/ 82) primjenjuju se i kad se podiže zahtjev za zaštitu zakonitiosti po odredbama stava 2. ovog člana . Član 3. Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom listu SFRJ.

Novine u uređenju revizije u parničnom postupku

zakon o parničnom postupku službeni list sfrj
Ovim zakonom preuzima se Zakon o parničnom postupku ("Službeni list SFRJ", br. 4/77, 36/77, 36/80, 69/82, 58/84, 74/87, 57/89, 20/90, 27/90 i 35/91) kao zakon Republike Hrvatske. Članak 2. Zakon iz članka 1. ovoga zakona primjenjuje se u Republici Hrvatskoj ukoliko su njegove odredbe u suglasnosti s Ustavom i zakonima Republike Hrvatske

Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih

Zakon o parničnom postupku : ("Službeni list SFRJ", br. 4/77, 36/77, 6/80, 36/80, 43/82, 69/82, 58/84, 74/87, 57/89, 20/90, 27/90, 35/91 i "Službeni list SRJ", br

Službeni List- Pregled Dokumenta

3 Zakon o parničnom postupku (Službeni list FNRJ, br. 4/57, 52/61; Službeni list SFRJ, br. 12/65, 1/71, 23/72 i 6/74). 4 Takvu sistematizaciju je uz neznatne razlike ujednačeno slijedila i tadašnja doktrina.

Zakon o parničnom postupku (ZPP) - Paragraf Lex

Predsjednik Skupštine SFRJ Dr. Slobodan Gligorijević, v. r. ZAKON . O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O . PARNIČNOM POSTUPKU. Član. 1. U Zakonu o parničnom postupku (“Službeni list SFRJ” br.4/77, 36/80, 69/82, 58/84, 74/87, 57/89 i 20/ 90), član 1. mijenja se i glasi: “Ovim se zakonom određuju pravila postupka na temelju kojih redovni

DOSTAVA PREKO SUDSKE OGLASNE PLOČE: MOGUĆNOSTI I …

1 Zakon o parničnom postupku (dalje u tekstu: ZPP), Službeni list SFRJ, br. 4/77, 36/77, 36/80, 69/82, 58/84, 74/87, 57/89, 20/90, 27/90, 26/91, 34/91, 35/91; Narodne novine, br. 53/91, 91/92, 112/99, 117/03, 02/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14, 70/19. 2 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postup-

Katalog Knjižnica grada Zagreba - Rezultati pretraživanja

Zakon o osnovnim pravima iz radnog odnosa / [glavni i odgovorni urednik Vojislav Soldatović ; predgovor Tomislav Ralčić, Zvonimir Bandić] Jugoslavija (1945-1992). Zakoni Beograd : Službeni list SFRJ, 1989

Službeni List- Pregled Dokumenta

zakon o parničnom postupku službeni list sfrj
ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 49/2013 - odluka US, 74/2013 - odluka US, 55/2014, 87/2018 i 18/2020)

Zakon o parničnom postupku - Zakon.hr

Zakona o parničnom postupkuSlužbeni list SFRJ«, br. 4/77, 36/77 i 36/80); 2) odredbe čl. od 16. do 22. Uvodnog zakona za Zakon o parničnom postupku (»Službeni list SFRJ«, br. 4 /57); 3) odredba članaka 26. Osnovnog zakona o braku (»Službeni list SFRJ«, br. 28/65); 4) odredba članaka 29.

IUS-INFO - Mirovanje postupka prema Zakonu o parničnom

ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA ("Sl. list SFRJ", br. 29/1978, 39/1985, 45/1989 - odluka USJ i 57/1989 i "Sl. glasnik RS" br. 17/1993, 3/1996, 37/2001 - dr. zakon, 39/2003 i 74/2004) ZAKON O ODRŽAVANJU PREMERA I KATASTRA ZEMLJIŠTA ("Sl. glasnik RS", br. 19/1996, 55/2003 - dr. zakon, 15/2010, 60/2011 - dr. zakon i 6/2012 - dr. zakon)

Zakon o parničnom postupku : ("Službeni list SFRJ", br. 4

zakon o parničnom postupku službeni list sfrj
Zakon o obligacionim odnosima ("Službeni list SFRJ" br. 29/78, 39/85, 45/89 i 57/89, "Službeni list RBiH" br. 2/92, 13/93 i 13/94 i "Službene novine Federacije BiH" br. 29/03 i 42/11). Za potrebe ove odluke koristi se tekst propisa kako je objavljen u službenim glasilima jer nije objavljen na svim službenim jezicima i pismima, a koji u

Izbor starih propisa - Restitucija

Zakon o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 35/03, 37/03, 56/03, 78/04, 28/05, 55/06, 27/07, 53/07 i 9/09 i 12/10, 8/13 i 59/14), Zakon o krivičnom postupku - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik RS", br. 100/09, 53/12), i Zakon o krivičnom postupku Brčko Distrikta Bosne novi

http://lank.fr/